ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

η επίβλεψη, είναι η μισή επιτυχία στη κατασκευή !

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

  • επίβλεψη κατασκευής και υποστήριξη μελέτης έργου, αφορά κυρίως έργα των οποίων η εταιρία μας έχει εκτελέσει την μελέτη και στην συνέχεια τα υποστηρίζει κατά την διάρκεια της κατασκευής τους παρέχοντας οδηγίες και διευκρινήσεις
  • σύνταξη προδιαγραφών έργου, οι οποίες είναι απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή του. Οι προδιαγραφές είναι πάντοτε σύμφωνες με τα ισχύοντα στην χώρα κατασκευής του έργου και τις επιλογές του κυρίου του έργου.
  • οργάνωση και παρακολούθηση έργου, η οποία αφορά τον χρονικό προγραμματισμό και την εξέλιξη του έργου καθώς επίσης και την οικονομική διαχείριση αυτού
2
4
3

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ;

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας

και ένας μηχανικός της εταιρείας μας θα σας επισκεφτεί δωρεάν για να συζητήσει μαζί σας και να σας δώσει τη καλύτερη δυνατή λύση
ώστε να επιλέξετε αυτό που πραγματικά σας συμφέρει.